Obserwacja lekcji – kluczowe wskaźniki świadczące o jakości procesu dydaktycznego

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

Treści:

  • Lekcja jako przestrzeń uczenia się o charakterze społecznym.
  • Elementy lekcji mające wpływ na skuteczność uczenia się uczniów.
  • Co to znaczy dobra lekcja?
  • Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej nauczycielowi.
  • Modele udzielania informacji zwrotnej, wzbudzanie refleksji nauczyciela
    na temat własnej pracy i wyboru optymalne strategii rozwiązywania pojawiających się problemów.
  • Spacer edukacyjny – metoda wymiany doświadczeń, wspólnego uczenia się nauczycieli i współpracy.
  • Metoda Action learning sposobem na wspólne uczenie się i wymianę doświadczeń.

Liczba godzin:

Koszt:

Kierownik:

Realizacja:

6

40 zł

Jadwiga Wysocka

Sieradz/on-line

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz