Ocena efektywności realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej – aktualne rozwiązania prawne i dokumentowanie

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy, pedagodzy specjalni, inni specjaliści zainteresowani tematyką szkolenia

Treści:

  • Aktualne rozwiązania prawne dotyczące oceny efektywności realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  • Przykładowe narzędzia, które można wykorzystać w procesie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  • Aktualne sposoby dokumentowania oceny efektywności udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Liczba godzin:

Koszt:

Kierownik:

Realizacja:

6

40 zł

Violetta Florkiewicz

Sieradz

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz