Ocenianie kształtujące w praktyce

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Treści:

  • Czym jest ocenianie kształtujące?
  • Kryteria sukcesu.
  • Informacja zwrotna.
  • Współpraca z rodzicami i uczniami.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

3

30 zł

Justyna Glinkowska

on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz