Ocenianie wspierające ucznia w uczeniu się

  • Ocenianie procesem  ukierunkowanym na rozwój.
  • Ocenianie, które nie etykietuje  uczniów i nie niesie dla nich negatywnych konsekwencji.
  • Udzielanie informacji zwrotnej – struktura informacji  zwrotnej,   dyskusja z uczniem  na temat otrzymanej oceny i sposobu wykorzystania płynących z niej informacji w dalszym toku nauki. Techniki samooceny.
  • Strategie efektywnego uczenia. Rola motywacji w procesie uczenia się. Budowanie odpowiedzialności ucznia za proces uczenia się,  możliwość wyboru sposobu wykazania się wiedzą, zrozumieniem zagadnień, umiejętnościami.
  • Błędy w ocenianiu uczniów. Psychologiczne aspekty oceniania.

Prowadzący: Jadwiga Wysocka

W celu zapisania się na Szkolenie wypełnij poniższy formularz