Ocenianie zachowania – czym być powinno?

  • Czego  i kogo uczy ocena zachowania? Wymierność kryteriów oceny zachowania.
  • Sens i znaczenie oceny zachowania. Wymiar etyczny oceny zachowania.
  • Punktowa ocena zachowania – narzędzie dyscypliny, okazja do manipulacji, czy  szansa na  refleksję o sobie?
  • Wyjściowa ocena zachowania – co to jest? Unifikacja, konformizm, czy  realna samoocena ucznia?
  • Wzorcowe ocenianie zachowania.

Prowadzący: Jadwiga Wysocka

W celu zapisania się na Szkolenie wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.