Od krajobrazu pierwotnego do kulturowego (klasa 5)

Rodzaj formy:

Adresat:

Lekcja otwarta

Nauczyciele geografii szkół podstawowych, zainteresowani nauczyciele

Treści:

  • Pozytywne i negatywne zmiany w krajobrazach powstałe  w wyniku działalności człowieka.
  • Określenie cech charakterystycznych krajobrazów naturalnych i antropogenicznych Polski.
  • Postawa szacunku wobec środowiska przyrodniczego i kulturowego Polski.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

1 + omówienie

Forma bezpłatna

Małgorzata Kazimierczak

SP w Zapolicach

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz