Organizacja pracy biblioteki szkolnej

Rodzaj formy:

Adresat:

Konsultacja zbiorowa

Nauczyciele bibliotekarze

Treści:

  • Bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania biblioteki.
  • Przykłady dobrych praktyk – wymiana doświadczeń

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

2

Forma bezpłatna

Wiesława Chlebowska

Sieradz/blended learning (platforma Moodle)
W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz