Organizacja skutecznego nadzoru pedagogicznego w szkole. Obserwacja lekcji, informacja zwrotna

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Dyrektorzy, wicedyrektorzy pełniący funkcje I kadencję

Treści:

  • Założenia nadzoru pedagogicznego.
  • Co obserwować na  lekcji?
  • Profesjonalne  udzielanie informacji zwrotnej.
  • Organizacja procesu wspomagania.   

Liczba godzin:

Koszt:

Kierownik:

Realizacja:

5

30 zł

Jadwiga Wysocka

Sieradz, 12.09.2022, godz. 11.00

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz