Ostatnie spotkanie z cyklu „Masz moc – egzamin na 100%”

Szanowni Państwo Poloniści!

To nasze ostatnie spotkanie z cyklu „Masz moc – egzamin na 100%”. Dzisiejsze zadania dotyczą pracy z tekstem. To taka kropka nad „i” przed jutrzejszym egzaminem. Wszystkie zestawy pomagały powtórzyć, uporządkować i zebrać wiedzę oraz przećwiczyć umiejętności potrzebne, by pozytywnie napisać egzamin. To była próba generalna, a dziś wypada mi tylko życzyć i Wam, i uczniom odrobiny egzaminacyjnego szczęścia. Mam nadzieję, że byłam pomocna.

Dziękuję za zainteresowanie i wszystkie dobre słowa, które do mnie kierowaliście, pisząc e-maile i … NIECH MOC BĘDZIE Z WAMI.

Ilona Lewandowska

 Trochę inny egzamin

Karta tekstów i ćwiczeń