Planowanie interwencji w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. Analiza przypadków

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Zainteresowani nauczyciele

Treści:

  • Wprowadzenie do teorii rozwoju dzieci i młodzieży oraz psychologii wychowawczej – podstawy do badania problemowych zachowań uczniów.
  • Przedstawienie i ćwiczenie różnych aspektów i strategii interwencyjnych.
  • Analiza przypadków – dla wymiany doświadczeń i poszukiwań najlepszych strategii działania w różnych sytuacjach.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

12

50 zł

Ewa Ruszkowska

Sieradz/blended-learning (platforma Moodle)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz