Podcasty w bibliotece szkolnej – motywowanie do czytelnictwa

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele bibliotekarze

Treści:

  • Rodzaje podcastów.
  • Pomysły na podcasty i tworzenie scenariuszy.
  • Nagrywanie, montaż i dystrybucja.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

20

80 zł

Wiesława Chlebowska, Joanna Wójciak

Sieradz/Platforma Teams

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz