Pomysłowy nauczyciel świetlicy

Rodzaj formy:

Adresat:

Sieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele świetlicy szkolnej

Treści:

  • Propozycje zabaw zapoznawczych, integracyjnych, muzycznych, manualnych i ruchowych dla dzieci w zróżnicowanym przedziale wiekowym.
  • Zabawy muzyczne oraz gry i zabawy wspomagające nabywanie kompetencji matematycznych.
  • Projekt edukacyjny w świetlicy szkolnej.
  • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.
  • Propozycje scenariuszy zajęć świetlicowych.

Liczba spotkań:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

3

Forma bezpłatna

Dorota Staszak, Justyna Glinkowska

Sieradz/Wieluń

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz