Praca z klasą zróżnicowaną – uniwersalne projektowanie lekcji

  • Uniwersalne projektowanie uczenia się aspektem służącym  poprawie i optymalizacji nauczania
    i uczenia się dla wszystkich uczniów.
  • Systemy neurokognitywne odpowiedzialne za proces uczenia się: sieci poznawcze, strategiczne i afektywne.
  • Zasady UDL – uniwersalnego projektowania. Projektowanie lekcji  i materiałów edukacyjnych w oparciu o zasady UDL.
  • Lekcja przestrzenią edukacyjną dla wszystkich uczniów. Kierowanie klasą w oparciu o metody pozytywnego zarządzania. Rozpoznawanie i pokonywanie różnych przeszkód w procesie uczenia się , rozumienie ich wpływu na uczenie się uczniów. Wspieranie ucznia w rozwijaniu samodzielności i podejmowaniu autonomicznych decyzji.

Prowadzący: Jadwiga Wysocka

W celu zapisania się na Szkolenie wypełnij poniższy formularz