Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach historii

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele historii

Treści:

  • Dostosowanie treści nauczania pod kątem możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Przedstawienie sposobów pracy i motywowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

6

40 zł

Janusz Jasiński

Sieradz/Wieluń

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz