Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach historii

Rodzaj formy:

Adresat:

Kompetencje:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele historii

Dydaktyczno – metodyczne

Treści:

  • Dostosowanie treści nauczania pod kątem możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • Przedstawienie sposobów pracy i motywowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Liczba godzin:

Koszt:

Kierownik:

Realizacja:

6

30 zł

Janusz Jasiński

Sieradz/Wieluń

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz