Przed egzaminem z historii. Przygotowanie uczniów szkoły podstawowej do egzaminu ósmoklasisty z historii w 2024

Rodzaj formy:

Adresat:

Kompetencje:

Seminarium

Nauczyciele historii szkół podstawowych

Dydaktyczno – metodyczne

Treści:

  • Stan obecny wymagań wobec ucznia z przedmiotu historia kończącego szkolę podstawową w 2024 roku;
  • Analiza form zadań na egzaminie ósmoklasisty;
  • Formy pracy nauczyciela przygotowującego uczniów do egzaminu ósmoklasisty z historii.

Liczba godzin:

Koszt:

Kierownik:

Realizacja:

6

30 zł

Janusz Jasiński

Sieradz/Wieluń

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.