Przegląd metod, technik i form pracy z uczniem w bibliotece szkolnej w kontekście kierunków realizacji polityki oświatowej państwa

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Nauczyciele bibliotekarze

Treści:

  • Formy, metody i sposoby działań z uczniami.
  • Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną.
  • Wymiana doświadczeń i opracowanie „banku dobrych praktyk”.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

5

30 zł

Wiesława Chlebowska

Sieradz/blended learning (platforma Moodle)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz