Przemysł energetyczny w Polsce (klasa 7)

Rodzaj formy:

Adresat:

Lekcja otwarta

Nauczyciele geografii szkół podstawowych, zainteresowani nauczyciele.

Treści:

  • Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce.
  • Zalety i wady stosowania różnych źródeł energii elektrycznej.
  • Rozmieszczenie głównych surowców mineralnych Polski oraz ich znaczenie gospodarcze.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

1+omówienie

Forma bezpłatna

Małgorzata Kazimierczak

SP w Zapolicach

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz