Raport z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty i co dalej – wnioski i rekomendacje do pracy dydaktycznej

  • Przygotowanie dla szkoły raportu z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty.
  • Prezentacja wyników radzie pedagogicznej. Praca z radą na wnioskach z analizy wyników – wypracowanie rekomendacji i działań doskonalących efekty kształcenia.

Prowadzący: Ilona Lewandowska

W celu zapisania się na Szkolenie wypełnij poniższy formularz