Rozmowy o miłości z wykorzystaniem „Hymnu o miłości” św. Pawła

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Katecheci, wychowawcy, nauczyciele WDŻ, zainteresowani nauczyciele

Treści:

  • Ponadczasowość treści zawartych w „Hymnie o miłości”.
  • Etapy rozwoju miłości w życiu człowieka.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

3

30 zł

Wioleta Skorek

Sieradz/on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz