Rozwiązania systemowe w profilaktyce. Zadania gminy i szkoły. Przykłady dobrych praktyk

Rodzaj formy:

Adresat:

Konferencja

Dyrektorzy szkół, przedstawiciele JST, nauczyciele, pedagodzy szkolni

Treści:

  • Celem konferencji będzie promowanie rozwiązań systemowych w miastach i gminach oraz prezentacja korzyści wynikających z wnikliwej diagnozy czynników ryzyka i czynników chroniących  i wprowadzania rekomendowanych programów profilaktycznych.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

4

90 zł

Ewa Ruszkowska

Sieradz

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz