Rozwijanie zdolności i umiejętności matematycznych

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Treści:

  • Przykłady różnorodnych działań, zabaw i gier dydaktycznych rozwijających zdolności matematyczne i logiczne myślenie.
  • Jak pracować z dziećmi, żeby osiągały sukcesy.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

3

30 zł

Mirosława Paluszkiewicz

Sieradz/Platforma Teams

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz