Skuteczny Wychowawca (edycja IX)

Rodzaj formy:

Adresat:

Sieć współpracy i samokształcenia

Wychowawcy klas i opiekunowie grup

Treści:

  • Dziecko wysoko wrażliwe w szkole i placówce. Cechy dziecka i znaczenie środowiska dla jego rozwoju.
  • Określenie kierunków pracy wychowawczej z klasą. Ciekawe pomysły
    na GdDWK.
  • Bieżąca pomoc psychologiczno – pedagogiczna. Interwencja wychowawcza. Analiza przypadku, planowanie działań korygujących.
  • Profilaktyka szkolna – zapobieganie nastolatkowej depresji.

Liczba spotkań:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

4

Forma bezpłatna

Ewa Ruszkowska

Sieradz

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.