Skuteczny Wychowawca (edycja X)

Rodzaj formy:

Adresat:

Sieć współpracy i samokształcenia

Wychowawcy klas, opiekunowie grup

Treści:

  • Diagnoza potrzeb grupy wychowawców. Określenie kierunków pracy sieci.
  • Realizacja kierunków rozwoju polityki oświatowej państwa. Określenie kierunków pracy wychowawczej z klasą. Ciekawe pomysły na GdDWK.
  • Potrzeby uczniów a bieżąca pomoc psychologiczno – pedagogiczna. Interwencja wychowawcza. Analiza przypadku, planowanie działań korygujących.
  • Wychowanie do wartości. Kto? Jak? Kiedy?

Liczba spotkań:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

5

Forma bezpłatna

Ewa Ruszkowska

Sieradz/blended-learning

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz