Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych z uczniem i rodzicem

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztat metodyczny

Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy grup

Treści:

  • Istota konfliktów międzyludzkich. Prezentacja swojego stanowiska i argumentów w konkretnej sytuacji problemowej;
  • Inicjowanie stosowania metod wychowawczych i interwencyjnych, służących budowaniu klimatu otwartości i współdziałania, w zaistniałym konflikcie;
  • Narzędzia krytycznego myślenia TOC i arteterapia w rozwiązywaniu konfliktów.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

20

100 zł

Ewa Ruszkowska; Wiesława Chlebowska

Sieradz/Wieluń/blended learning (platforma Moodle)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.