Spotkania on-line z edukacją ekologiczną

Rodzaj formy:

Adresat:

Sieć współpracy i samokształcenia

Zainteresowani nauczyciele

Treści:

  • Edukacja ekologiczna, czyli lekcje dla przyszłości.
  • Spotkanie on-line z przyrodą, czyli przykłady materiałów o treściach ekologicznych.
  • Spotkanie z ekspertem, czyli przykłady dobrej praktyki.
  • Sposoby realizacji treści ekologicznych.

Liczba spotkań:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

4

Forma bezpłatna

Anna Guć

Platforma teams

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz