„Stara historia, opowiedziana na nowo” – innowacje pedagogiczne w edukacji historycznej i humanistycznej

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele historii i języka polskiego

Treści:

  • Stosowanie nowatorskich rozwiązań w edukacji polonistycznej i historycznej.
  • Korelacja treści historycznych z edukacja polonistyczną.
  • Tworzenie narzędzi do efektywniejszej pracy z uczniem.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

4

30 zł

Karolina Frejek

Sieradz/on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz