Statystyka dla laika – analiza wyników egzaminu ósmoklasisty i jej wykorzystanie do doskonalenia efektów kształcenia

Rodzaj formy:

Adresat:

Kurs doskonalący

Zainteresowani nauczyciele

Treści:

  • Podstawowe wskaźniki statystyczne, skala staninowa i centylowa, wskaźniki wykonania zadania i obszaru z PP.
  • Obliczanie, odczytywanie i opisywanie wyników egzaminu (praca na wynikach uzyskanych przez uczniów ze szkół uczestników szkolenia).
  • Interpretacja wyników – formułowanie wniosków z analizy i rekomendacji
  • do pracy dydaktycznej.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

20

80 zł

Ilona Lewandowska

Platforma Teams

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz