Stosowanie zasad techniki prawodawczej w prawie wewnątrzszkolnym

Warsztat oparty jest na praktycznym przewodniku autorstwa
Jimiego Larsona  i Andrzeja Kołodziejczyka

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele wszystkich etapów edukacji

Treści:

  • Zachowania uczniów, które stanowią problem dla nauczycieli – zrozumienie szkolnego dręczenia. Ocena problemu. Zespół ds. przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.
  • Szkolny program przeciwdziałania zjawisku dręczenia w szkole. Pomocne metody pracy i treningi. Wspomaganie ofiar dręczenia i tych którzy dręczą.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

20

300 zł

Andrzej Kołodziejczyk

Sieradz

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz