Stosowanie zasad techniki prawodawczej w prawie wewnątrzszkolnym

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Dyrektorzy szkół i placówek

Treści:

  • Wprowadzanie zmian do statutu szkoły/placówki oraz tworzenie tekstu jednolitego statutu.
  • Opracowywanie projektów dokumentów wewnętrznych, stanowiących prawo wewnątrzszkolne.
  • Opracowywanie opinii rady pedagogicznej wraz z uzasadnieniem.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

15

50 zł

Zenon Kołodziej

Sieradz

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz