Strategie wdrażania kierunków polityki oświatowej państwa

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Dyrektorzy szkół i placówek

Treści:

  • Organizacja nadzoru pedagogicznego.
  • Przegląd narzędzi analizy jakościowej.
  • Planowanie i realizacja działań, by ugraćcoś dla placówki.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

6

30 zł

Olgierd Neyman

Sieradz/Wieluń/on-line
(platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz