Świadectwa pozachrześcijańskie o historyczności Jezus – klasa 7

Rodzaj formy:

Adresat:

Lekcja otwarta

Katecheci, zainteresowani nauczyciele

Treści:

  • Rozróżnienie źródeł chrześcijańskich i pozachrześcijańskich potwierdzających historyczność Jezusa.
  • Chronologiczne usystematyzowanie wydarzeń z życia Jezusa.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

1 + omówienie

Forma bezpłatna

Wioleta Skorek

SP w Zapolicach

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz