Szkolna Interwencja Profilaktyczna (część II). Interwencja wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztat metodyczny

Zainteresowani nauczyciele, którzy odbyli I cz. szkolenia w radzie pedagogiczne

Treści:

  • Praktyczne wykorzystanie wiedzy o substancjach psychoaktywnych;
  • Zasady porozumiewania się w sytuacjach konfliktowych;
  • Sytuacja psychologiczna uczestnika interwencji: nauczycieli, uczniów, rodziców;
  • Prezentacja procesu interwencji i ćwiczenie poszczególnych jej elementów.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

16

100 zł

Ewa Ruszkowska

Sieradz

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz