Takie dziecko też jest w szkole – dziecko wysoko wrażliwe i jego potrzeby rozwojowe

Rodzaj formy:

Adresat:

Webinarium

Zainteresowani nauczyciele

Treści:

  • Cechy dziecka wysoko wrażliwego.
  • Potrzeba identyfikacji dzieci wysoko wrażliwych celem umożliwienia im rozwoju w systemie edukacji.
  • Jak wspierać rodziców i nauczycieli troszczących się o dziecko wysoko wrażliwe?

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

3

30 zł

Ewa Ruszkowska

Platforma Teams

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz