Takie dziecko też jest w szkole – dziecko z rodziny dysfunkcyjnej i jego potrzeby rozwojowe

Rodzaj formy:

Adresat:

Webinarium

Zainteresowani nauczyciele, opiekunowie grup dziecięcych

Treści:

  • Cechy rodziny dysfunkcyjnej.
  • Dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej – przyjmowane role i ich celowość.
  • Jak pomóc dziecku w szkole, by wyszło poza przyjętą rolę (bohatera, czarnej owcy, śpiącej królewny/królewicza lub błazna) i zaspokajało swoje potrzeby rozwojowe?

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

3

30 zł

Ewa Ruszkowska

Platforma Teams

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz