Takie dziecko też jest w szkole – dziecko z rodziny dysfunkcyjnej i jego potrzeby rozwojowe

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy szkolni

Treści:

  • Cechy rodziny dysfunkcyjnej.
  • Dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej – przyjmowane role i ich celowość.
  • Jak pomóc dziecku w szkole, by wyszło poza przyjętą rolę (bohatera, czarnej owcy, śpiącej królewny/królewicza lub błazna) i zaspokajało swoje potrzeby rozwojowe?

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

7

40 zł

Ewa Ruszkowska

Sieradz/blended learning (platforma Moodle)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz