Teatr w życiu, teatr w szkole, teatr na lekcji

Rodzaj formy:

Adresat:

Sieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele prowadzący zajęcia teatralne, nauczyciele bloku przedmiotów
humanistycznych

Treści:

  • Jak zainteresować uczniów tematyką teatralną na lekcji i na zajęciach pozalekcyjnych?
  • Czy możliwa jest terapia teatrem w mojej placówce?
  • Dzielenie się dobrymi praktykami.

Liczba spotkań:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

5

Forma bezpłatna

dr Sylwia Dęga-Frątczak

Sieradz/Wieluń/Platforma Teams

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz