TIK w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego – Canva dla początkujących

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Zainteresowani nauczyciele

Treści:

  • Omówienie interfejsu Canva.
  • Przykłady zastosowania narzędzi Canva w pracy nauczyciela przedszkola.
  • Zakładanie konta Canva dla Edukacji.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

3

30 zł

Kamila Wolska

on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz