Turystyka i krajoznawstwo – dydaktyczne i wychowawcze wykorzystanie zasobów

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele wychowania fizycznego, wszyscy zainteresowani

Treści:

  • Przepisy prawne organizacji różnych form turystyki i krajoznawstwa w szkole
  • Wycieczka jako forma realizacji podstawy programowej oraz integracji międzyprzedmiotowej.

Integralną częścią warsztatu stacjonarnego będzie wycieczka dydaktyczna.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

6

40 zł

Olgierd Neyman

Sieradz/on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz