Tworzenie własnych materiałów edukacyjnych – flippity.net

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Zainteresowani nauczyciele

Treści:

  • Jak utworzyć gry edukacyjne na platformie flippity.net?
  • Korzystanie z kreatora materiałów.
  • Dodatkowe zadania flippity.net.

Liczba spotkań:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

3

30 zł

Anna Zalewska

Platforma Teams

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz