Tworzenie własnych materiałów edukacyjnych – flippity.net

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Nauczyciele języka angielskiego i zainteresowani nauczyciele poniższą tematyką

Treści:

  • Jak utworzyć gry edukacyjne na platformie flippity.net?
  • Korzystanie z kreatora materiałów.
  • Dodatkowe zadania flippity.net.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

2

Forma bezpłatna

Anna Zalewska

on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz