Uczeń z orzeczeniem w szkole ogólnodostępnej- jak organizować kształcenie specjalne

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty

Pedagodzy specjalni i inni specjaliści oraz nauczyciele zainteresowani tematyką

Treści:

  • Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
  • Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny
  • Dostosowanie programu nauczania (określenie obszarów wymagających rozwijania, usprawniania i utrwalania)
  • Dostosowanie warunków nauki i warunków realizacji potrzeb edukacyjnych
  • Rewalidacja, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
  • Ocena efektywności programu, modyfikacja programu
  • Współpraca z rodzicami

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

5

30 zł

Marlena Karaś

Sieradz/Wieluń

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz