Uczymy myśleć, czyli zadania które angażują i rozwijają umiejętności uczniów

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Zainteresowani nauczyciele

Treści:

  • Przedstawienie zastosowania taksonomii Bluma w tworzeniu zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów.
  • Przykłady zadań, które rozwijają umiejętności: analizowania, czytania ze zrozumieniem, wnioskowania i dostrzegania zależności  przyczyna – skutek.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

2

Forma bezpłatna

Anna Guć

Platforma Teams

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz