Warsztat doradcy zawodowego i wychowawcy

Rodzaj formy:

Adresat:

Sieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele doradztwa zawodowego i wychowawcy

Treści:

Treści ustalane są podczas pierwszego spotkania zgodnie z potrzebami uczestników. Przykładowe obszary tematyczne: 

  • scenariusze lekcji z rozwijania kompetencji interpersonalnych (asertywność, komunikacja, praca w zespole, rozwiązanie konfliktów)
  • testy zainteresowań i preferencji zawodowych (online i “papier ołówek)
  • kreatywne sposoby rozwiązywania problemów (np. kapelusze de Bono, Diagram Ishikawy, strategia Walta Disneya)
  • gry integracyjne i energizery (np. kwadraty, kurtyna, 5 sekund, ewolucja, papier toaletowy)
  • wspieranie uczniów w radzeniu sobie ze stresem, pokonywanie ograniczających przekonań
  • motywacja, wyznaczanie celu, odkrywanie wartości
  • wymiana doświadczeń uczestników

Liczba spotkań:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

3 (12 godz.)

Forma bezpłatna

Renata Błaszczyk

Sieradz – 1 spotkanie, online – 2 spotkania (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz