Warsztat pracy nauczyciela plastyki

Rodzaj formy:

Adresat:

Sieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki
i świetlicy

Treści:

  • Niezbędne narzędzia TIK w pracy nauczyciela prowadzącego zajęcia plastyczne.
  • Projekt edukacyjny na plastyce – przykłady dobrych praktyk.

Liczba spotkań:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

3

Forma bezpłatna

Ewa Masierowska

Sieradz

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz