Wioleta Skorek

tel. 43 822 36 91 nr wewnętrzny 214
wskorek@cresieradz.edu.pl

Godziny konsultacji: Poniedziałek 1200 – 1330   

Absolwentka teologii ogólnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 25 lat w katechezie. Swoją przygodę z oświatą rozpoczęłam w Studium Nauczycielskim w Wieluniu na kierunku wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Ukończyłam studia podyplomowe z plastyki, techniki, wychowania do życia w rodzinie i zarządzanie oświatą.
Kocham swoją pracę, którą traktuję jak spełnienie marzeń. Mam świetny kontakt z dziećmi i młodzieżą, dla których często jestem autorytetem i przyjacielem. Staram się służyć ludziom radą i pomocą.
Mam nadzieję, że na polu doradcy metodycznego odnajdę swoje powołanie. Proszę o wyrozumiałość i zapraszam do kontaktu.

Szkolenia rad pedagogicznych
Prowadzone Szkolenia: