Wojewódzki Konkurs pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej” – opcja dla szkół ponadpodstawowych

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy poświęconej postaci Żołnierza Wyklętego działającego na terenie województwa łódzkiego – powiatu zamieszkania ucznia lub siedziby szkoły, do której uczęszcza, w jednej z podanych kategorii:

prezentacja multimedialna,

film,

– krótka autorska praca literacka (np. esej, felieton, reportaż).

Pracę konkursową należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2024 r. do jednego z pięciu CRE WŁ odpowiednio do powiatu, w którym szkoła ma swoją siedzibę:

CRE WŁ Sieradz – powiat: sieradzki, poddębicki, zduńskowolski, łaski, pajęczański, wieluński, wieruszowski – adres: ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz.

Koordynator projektu Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu – Karolina Frejek kfrejek@cresieradz.edu.pl

Do pracy należy załączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (stanowiącą załącznik Nr 1 do Regulaminu).

Dla laureatów Konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Pobierz załącznik: