Sieć współpracy pedagogów specjalnych (zatrudnionych na nowym stanowisku w przedszkolu/szkole) i innych specjalistów – podstawy prawne, zadania, dokumentacja

Rodzaj formy:

Adresat:

Sieć współpracy i samokształcenia

Pedagodzy specjalni i inni specjaliści oraz nauczyciele wszystkich typów szkół
i przedszkoli zainteresowanie tematyką sieci

Treści:

  • Aktualne dokumenty prawa oświatowego, w których opisano rolę i zadania nowego specjalisty – pedagoga specjalnego.
  • Szczegółowa analiza zadań pedagoga specjalnego i przykładowe sposoby ich realizacji, szczególnie w kontekście przygotowania diagnozy funkcjonalnej uczniów ze SPE.
  • Omówienie sposobów dokumentowania pracy pedagoga specjalnego, opracowanie przykładowych rozwiązań.

Liczba spotkań:

Koszt:

Kierownik:

Realizacja:

3 (20 godz.)

Forma bezpłatna

Violetta Florkiewicz

on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz