Wprowadzenie elementów muzykoterapii w pracy z dziećmi

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, zainteresowani nauczyciele

Treści:

  • Techniki stosowane we wczesnej terapii muzycznej.
  • Fazy muzykoterapii i jej cele.
  • Muzykoterapia receptywna i aktywna.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

5

30 zł

Dorota Staszak

Sieradz/Wieluń

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz