Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej

Rodzaj formy:

Adresat:

Kompetencje:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Dydaktyczno – metodyczne

Treści:

  • Zachowania dzieci, których podłożem jest problem w procesach integracji sensorycznej. Trudności w uczeniu się wynikające z niskiego poziomu integracji zmysłów podstawowych;
  • Zabawy i ćwiczenia służące podnoszeniu poziomu integracji sensorycznej dziecka

Liczba godzin:

Koszt:

Kierownik:

Realizacja:

10

40 zł

Dorota Wiśniewska

Sieradz/Wieluń

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz